[Photo] Moon Bin, Cha Eun Woo (ASTRO) điển trai, nổi bật đến ghi hình 'Knowing Brothers'

Ngày 8/4, Moon Bin và Cha Eun Woo (ASTRO) đang trên đường đến để ghi hình cho chương trình JTBC, Knowing Brothers diễn ra tại tòa nhà JTBC, Gyeonggi-do. Hình ảnh của các anh chàng được ghi lại trước đài truyền hình.▲Nguồn:© News1