I.O.I tổ chức chương trình phát sóng trực tiếp nhân dịp kỉ niệm 5 năm debut

I.O.I sẽ tổ chức phát sóng trực tiếp I.5.I - Yes, I Love It! nhân dịp kỷ niệm 5 năm debut vào ngày 4/5. Chương trình lần này là chương trình trực tiếp kỷ niệm 5 năm hứa hẹn với người hâm mộ.

▲Nguồn:Swing Entertainment