OH MY GIRL hé lộ video ngắn của YooA cho album mới 'Dear OHMYGIRL'

Ngày 6/5, Oh My Girl đã công bố thước phim thứ tư của mini album vol.8 'Dear OHMYGIRL' sẽ được phát hành ngày 10/5.

▲Nguồn:WM Entertainment