OH MY GIRL hé lộ ảnh concept xinh đẹp của từng thành viên cho album mới

Ngày 7/5, Oh My Girl đã lần lượt đăng tải ảnh cá nhân concept mới của mini album vol.8 'Dear OHMYGIRL' phát hành ngày 10/5 thông qua SNS chính thức.

▲Nguồn:WM Entertainment