YooA (OH MY GIRL) đăng tải video cover ca khúc 'Talk You Down' của Charlotte Lawrence

Ngày 5/6, video cover ca khúc 'Talk You Down' của Charlotte Lawrence đã được công bố bởi YooA (Oh My Girl). Bản gốc 'Charlotte Lawrence' đã đăng tải lại video này lên SNS và thể hiện tình cảm dành cho video cover của YooA.


▲Nguồn:WM Entertainment