BTOB công bố ảnh artwork cho album 'Blue Moon'

Ngày 11/6, thông qua kênh SNS chính thức, BTOB đã công bố hình ảnh artwork của digital single 'Blue Moon' phát hành ngày 13/6.

▲Nguồn:CUBE Entertainment