BLACK PINK tổ chức dự án '4+1' kỉ niệm 5 năm debut

BLACK PINK đang chuẩn bị một dự án lớn nhân dịp kỷ niệm 5 năm debut vào tháng 8. Ngày 15/6, thông qua blog chính thức, YG Entertainment lần đầu tiên công bố poster thông báo sự khởi đầu của dự án 4+1 này.

▲Nguồn:YG Entertainment