[Photo] Yuto (Pentagon) lên đường đến Tokyo Nhật Bản

Ngày 25, Yuto (Pentagon) đã xuất cảnh đến Tokyo Nhật Bản thông qua sân bay quốc tế Incheon. Hình ảnh của anh chàng được ghi lại tại sân bay.

▲Nguồn:© News1