Trang phục ấn tượng, có phần tạo bạo của HyunA

Xuất hiện trong chương trình KBS2 'Music Bank', hình ảnh ca sĩ HyunA với trang phục táo bạo được đưa ra đang gây được sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.


▲Nguồn:KBS2 'Music Bank'

www.kbs.co.kr/2tv/enter/musicbank