T1419 đại diện đến trường đại học Nhật bản diễn thuyết về ngành công nghiệp Kpop

Nhóm nhạc nam T1419 đã được mời làm đại diện các nghệ sĩ Hàn Quốc diễn thuyết cho các bài giảng trực tuyến liên quan đến ngành công nghiệp Kpop được tổ chức tại Đại học nữ nổi tiếng của Nhật Bản City Shasha vào ngày 1/7.

▲Nguồn:MLD Entertainment