[Photo] T-ara trẻ trung, nổi bật đến ghi hình chương trình 'Knowing Brothers'

Ngày 1/7, T-ara đã đến ghi hình cho chương trình Knowing Brothers (JTBC) được tổ chức tại tòa nhà JTBC, Ilsan, tỉnh Gyeonggi. Hình ảnh các cô nàng được ghi lại tước đài truyền hình.


▲Nguồn:© News1