Hình ảnh do phóng viên và do fan ghi lại của Suzy (miss A)

Hình ảnh Suzy (miss A) được phóng viên ghi lại với hình ảnh do fan chụp lại tại cùng một thời điểm đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem những hình ảnh này như:
- Camera có tốt thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật kkk...
- Hai chân của Suzy nhìn khác nhau quá!!!
- Sao khác nhau nhiều thế????
- Khuôn mặt cô ấy vẫn đẹp lắm!! Ngoại hình thì ....

↓Hình do phóng viên ghi lại

 ▲Nguồn: News1

↓Hình do fan ghi lại

▲Nguồn: Cộng đồng online