[Photos] Thời trang đơn giản mà sexy của nhóm Wonder Girls

Hình ảnh nhóm Wonder Girls đang đến đài truyền hình KBS tổng duyệt cho chương trinh KBS2 'Music Bank'.

 

 

 

 

 

 
▲Nguồn: News1