So sánh G-Dragon (BIGBANG) năm 2011 và 2015

So sánh hình ảnh G-Dragon (BIGBANG) trên sân khấu biểu diễn hit 'I Cheated' năm 2011 và 2015 đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- G-Dragon không già đi sao!! kk.. chỉ có mình là già đi thôi ....
- Anh ấy không có gì gọi là thay đổi!!
- Xem lại sân khấu 'I Cheated' lại nhớ về ngày xưa!!
- 4 năm rồi sao?! Vẫn giống y chang kkk..

↓(Trái)Năm 2011 (Phải)Năm 2015


 

↓Năm 2011

 


↓Năm 2015


▲Nguồn: Cộng đồng online
MBC 'Infinity Challenge'