Hình quá khứ của thành viên NU'EST và Seventeen

Hình ảnh quá khứ của thành viên Min Hyun, Baek Ho (NU'EST) và Woozi, S.Coups (Seventeen) đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Hình này lúc thực tập sinh thì phải?!
- Nhìn ai style tóc cũng buồn cười quá kkk...
- Nhóc kia là Woozi sao?! kkk...Dễ thương thế!!!

 

↓Min Hyun (NU'EST)

 


 
↓Baek Ho (NU'EST)
 

 
↓S.Coups (Seventeen)


 
↓Woozi (Seventeen)


 
▲Nguồn: Cộng đồng online

Twitter NU'EST(https://twitter.com/NUESTNEWS

Twitter Seventeen(https://twitter.com/pledis_17