Fan art về các thành viên TWICE <2>

Hình fan art của các thành viên Momo, Chaeyoung, Mina và Jihyo (TWICE) được đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Vẽ giống quá đi mất kkk...
- Nhìn hơi sợ kkk... Biểu cảm của Mina là gì thế kkk...
- Nhìn Jihyo mà không nhịn được cười kkk...

▲Nguồn: Cộng đồng online
MBC 'My Little Television'
Instagram TWICE
Naver 'V' app(http://m.vlive.tv