I.O.I công bố light stick chính thức không ấn tượng, thiết kế quá sơ sài

Hình ảnh thiết kế light stick chính thức của I.O.I (PRODUCE 101) mơi được công bố đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc vì thiết kế quá đơn giản không ấn tượng như fan mong đợi.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Nhìn chẳng có gì là ấn tượng muốn mua cả!!!
- Chỉ dùng có 1 năm thôi mà thế này cũng được rồi!!!!
- Cứ nghĩ nhóm chỉ hoạt động có 1 năm nên làm sơ sài quá thì phải?!▲Nguồn: 1300K(www.1300k.com