[Photos] AOA sôi động, quyển rũ biểu diễn tại sự kiện <1>

Ngày 1/10 vừa qua, nhóm AOA đã tham gia biểu diễn tại chương trình lễ hội 'Handon Day lần thứ 3'. Hình ảnh biểu diễn sôi động của nhóm được ghi lại tại sự kiện.


▲Nguồn: News1