[Photos] G-FRIEND xinh tươi đi tổng duyệt chương trình

Ngày 20, nhóm G-FRIEND đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.
Nguồn: News1