[Photos] Lovelyz xinh tươi thu hút đi tổng duyệt chương trình

Ngày 21, các thành viên Lovelyz đã có buổi tổng duyệt chương trình KBS2 'Music Bank’. Hình ảnh của nhóm được ghi lại trước đài truyền hình.


▲イメージ提供:© News1