BTS thông qua luật mới sẽ được hoãn nghĩa vụ cho đến năm 30 tuổi

Một con đường đã được mở ra để các ngôi sao Hallyu như BTS có thể hoãn thời gian nhập ngũ một cách hợp pháp cho đến khi 30 tuổi. Bộ Quốc phòng cho biết "dự luật sửa đổi một phần luật nghĩa vụ quân sự" đã được ban hành vào ngày 22/12.

▲Nguồn:THE FACT MUSIC AWARDS