ENHYPEN kết thúc hoạt động quảng bá cho album debut

Ngày 10/1, ENHYPEN đã kết thúc hoạt động quảng bá cho album debut trên chương trình SBS 'Inkigayo'. Cùng với đó, MV 'Outro : Cross the Line' đã được công bố vào ngày 10 và làm tăng sự kỳ vọng về album tiếp theo.

▲Nguồn:News1