(G)I-DLE tổ chức showcase cho album 'I Burn'

(G)I-DLE đã tổ chức showcase trực tuyến cho mini album vol.4 'I Burn' vào ngày 11. Album lần này chứa đựng nhiều cảm xúc của người con gái trong quá trình tìm lại hạnh phúc sau khi chia tay.

▲Nguồn:CUBE Entertainment