CRAVITY công bố ảnh concept thứ ba của album mới 'CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE'

Ngày 12/1, thông qua SNS chính thức, CRAVITY đã công bố ảnh concept thứ ba của mini album vol.3 'CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE' phát hành ngày 19/1.


▲Nguồn:  Starship Entertainment