[Photo] Bang Ye Dam (TREASURE) rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp trung học

Ngày 5, Bang Ye Dam (TREASURE) đã đến tham dự lễ tốt nghiệp được tổ chức tại trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul ở Guro-gu, Seoul. Hình ảnh của anh chàng được ghi lại tại đây.
▲Nguồn:News1