Seventeen công bố đoạn video ảnh tập thể của tạp chí 'GOING'

Thông qua SNS chính thức, Seventeen đã đăng tải một đoạn phim tạp chí "GOING" và kết thúc một cách rực rỡ cho hàng loạt video "GOING" kéo dài trong bốn ngày qua.

▲Nguồn: Pledis Entertainment