J-HOPE (BTS) hoàn thiện và phát hành ca khúc 'Blue Side'

Ngày 2/3, J-Hope (BTS) đã công bố ca khúc tự sáng tác 'Blue Side'. Ca khúc này được hoàn thiện bằng cách phát triển ca khúc 'Blue Side' nằm trong mixtape đầu tiên 'Hope World' phát hành vào năm 2018.

▲Nguồn:News1

▲Nguồn:J-HOPE 'Blue Side'/ SNS BTS