Daesung (BIGBANG) tiết lộ kênh Youtube đã hoạt động 2 năm

Kênh YouTube riêng của Dae Sung (Big Bang) đã được tiết lộ muộn màng. Được biết, Dae Sung đã đăng tải video cover ca khúc của YG liên tục trong suốt 8 tháng và mở kênh vào tháng 6/2018.

▲Nguồn:Daesung (BIGBANG) trên YouTube