Wendy (Red Velvet) phát hành album solo 'Like Water'

Mini album đầu tay 'Like Water' của Wendy (Red Velvet) đã được phát hành vào ngày 5/4. Ca khúc chủ đề 'Like Water' mang nội dung so sánh sự tồn tại và ý nghĩa "nước" trôi qua như định mệnh đối với nhau.

▲Nguồn:SM Entertainment