BTS đăng tải video teaser của album mới 'Butter'

Ngày 2/5, BTS đã đăng tải poster teaser video concept của digital single 'Butter' lên SNS chính thức. "Butter" sẽ được phát hành đồng thời trên toàn thế giới vào ngày 21.

▲Nguồn:Big Hit Music