GHOST9 sẽ comeback vào tháng 6 tới

Ngày 4/5, Maroo Entertainment cho biết: 'GHOST9 đang chuẩn bị album mới với mục tiêu comeback vào tháng 6'. Comeback lần này là lần đầu tiên sau 3 tháng kể từ album 'NOW : Where we are, here' được phát hành vào tháng 3.

▲Nguồn:MAROO