Các thành viên 'Knowing Brother' ngạc nhiên không nói nên lời khi Mino (WINNER) giảm được 10kg

Xuất hiện trong chương trình JTBC 'Knowing Brother' là nhóm WINNER, hình ảnh các thành viên tham gia show ngạc nhiên trước việc Song Mino giảm được 10kg được đưa ra đang gây được nhiều sự chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Đúng rồi nhìn khác hẳn lần trước nhiều!!
- Nhìn ai cũng đang bị sốc vậy ㅋㅋ
- Bây giờ nhìn Mino hơi gầy thì phải?!


↓2018 VS 2017

 


Nguồn: JTBC 'Knowing Brother'
http://enter.jtbc.joins.com/jtbcbros