Hình ảnh quá khứ và hiện tại của Sun Mi (Wonder Girls)

Hình ảnh so sánh quá khứ và hiện tại của Sun Mi (Wonder Girls) đang gây chú ý trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Một số bình luận của netizen Hàn sau khi xem hình ảnh này như:
- Lúc này khoảng 15, 16 tuổi?? Thì ra là lúc chỉ có 38kg thôi.
- Lúc đó Sun Mi gầy quá nhìn như chiếc đũa vậy kkk...
- Dạo này chắc được 45kg rồi chứ?! Giờ là chuẩn đẹp lắm rồi!!!

↓Quá khứ

 

 

▲Nguồn: Cộng đồng online

 

↓Hiện tại

 

 

 
 
▲Nguồn: News1