[Photos] Suzy (miss A) đẹp lung linh trong buổi ký tặng fan

Ngày 25 thành viên Suzy (miss A) đã có buổi ký tặng fan được tổ chức bởi thương hiệu kính giãn tròng 'clalen' tại Kangnam, Seoul. Hình ảnh được ghi lại tại buổi ký tặng.▲Nguồn: News1