[Photo] Gong Min Ji năng động, hào hứng ghi hình cho chương trình 'Video Star'

Ngày 25, ca sĩ Gong Min Ji đã đến ghi hình cho chương trình MBC every1 'Video Star' diễn ra tại trụ sở MBC, Gyeonggi Do. Hình ảnh của cô nàng được ghi lại trước đài truyền hình.

▲Nguồn:News1